Input AVS voor verkiezingen

In de aanloop naar de nieuwe verkiezingen zijn de partijen op dit moment druk bezig met het afronden van hun verkiezingsprogramma. AVS heeft haar inbreng ter ondersteuning aan deze programma’s met diverse politieke partijen gedeeld. AVS vraagt aan de overheid haar zorgen te delen en om de juiste randvoorwaarden.  

De rol van de schooldirecteur is een van de meest complexe in het onderwijs. Onderzoek laat zien dat sterk leiderschap een cruciale factor is voor de kwaliteit van de school en voor de uitkomsten van het onderwijsproces voor leerlingen. Leerkrachten kunnen het niet alleen; sterke schooldirecteuren zorgen voor sterke scholen, waar kinderen goed worden voorbereid op de toekomst. AVS staat voor het versterken van de positie van schooldirecteuren en de voorwaarden waaronder het vak wordt uitgeoefend.  

Prognoses laten zien dat ongeveer de helft van de huidige schooldirecteuren in het primair onderwijs binnen nu en tien jaar met pensioen gaat. Met een schoolleiderstekort van nu al (2022) 13,6% is dit een zeer zorgelijke ontwikkeling.  

AVS heeft onderstaand statement met diverse politieke partijen gedeeld.  

Ieder kind heeft recht op het beste onderwijs. Hiervoor zijn voldoende schooldirecteuren nodig, omdat zij een cruciale rol spelen in het aantrekkelijk maken van een school om in te werken én om de grote maatschappelijke uitdagingen binnen het onderwijs aan te gaan: kansengelijkheid, passend onderwijs, digitalisering, verbetering basisvaardigheden en anders organiseren. De schooldirecteur is degene die deze transities initieert, organiseert en tot resultaten brengt.  

Ook heeft AVS de al eerder gepubliceerde ‘Staat van de schoolleider’ meegestuurd. AVS blijft de ontwikkelingen rondom de nieuwe verkiezingen op de voet volgen en zal waar wenselijk een inbreng leveren om zo de stem van de schoolleider te laten horen. 

LINK