De AVS Ledenraad heeft binnenkort weer vacatures en zoekt, per augustus 2013, enthousiaste leden die in de raad plaats willen nemen en de ledenraad op langere termijn willen komen versterken.

De ledenraad van de AVS is een afvaardiging vanuit de leden, die het beleid van het AVS-bestuur kritisch volgt en vanuit diverse invalshoeken onder de loep neemt. De raad discussieert gevraagd en ongevraagd over alle zaken die de AVS aangaan. Leden zijn direct betrokken bij het formuleren van beleid en zijn hierdoor in een zeer vroeg stadium op de hoogte van beleidsvoornemens. Het lidmaatschap van de raad brengt met zich mee dat raadsleden worden uitgedaagd om over veel onderwijszaken na te denken. De leden komen uit heel Nederland en hebben altijd de vrijheid om een bepaalde problematiek ter discussie te stellen. Leden wordt gevraagd de geluiden en signalen vanuit het veld in de vergadering ter tafel te brengen.
De ledenraad van de AVS komt ongeveer vier keer per jaar bij elkaar, waarvan een keer in de vorm van een tweedaagse.

Denkt u een rol te kunnen spelen binnen de AVS Ledenraad? Neem dan vóór 1 juli 2013 contact op met secretaris Rick Matser, rick_matser@yahoo.com.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws