De AVS Ledenraad heeft binnenkort weer een vacature en zoekt, per augustus 2012, een enthousiast lid die in de raad plaats wil nemen. Ook zoekt de raad kandidaten die op de langere termijn de ledenraad willen komen versterken.

De ledenraad van de AVS is een afvaardiging vanuit de leden, die het beleid van het AVS-bestuur kritisch volgt en vanuit diverse invalshoeken onder de loep neemt. De raad discussieert gevraagd en ongevraagd over alle zaken die de AVS aangaan. Leden zijn direct betrokken bij het formuleren van beleid en zijn hierdoor in een zeer vroeg stadium op de hoogte van de beleidsvoornemens. Het lidmaatschap van de raad brengt met zich mee dat raadsleden wordt uitgedaagd om over veel onderwijszaken na te denken. De leden komen uit heel Nederland en hebben altijd de vrijheid om een bepaalde problematiek ter discussie stellen. De ledenraad van de AVS komt ongeveer vijf keer per jaar bij elkaar, waarvan een keer in de vorm van een tweedaagse.

Denkt u een rol te kunnen spelen binnen de AVS Ledenraad? Neem dan vóór 1 juni 2012 contact op met secretaris Rick Matser, rick_matser@yahoo.com.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws