AVS ledenraad unaniem positief over PO-raad

Tijdens haar meest recente vergadering, op 14 december 2007, heeft de AVS ledenraad zich positief uitgesproken over de oprichting van de Sectororgansiatie Primair Onderwijs. Als alle besturen zo snel mogelijk lid worden van dit nieuwe orgaan, kunnen zij vanaf het begin vorm en inhoud nader (mee)bepalen.

De raad onderkent wel dat de kosten van het lidmaatschap (t 2,25 per leerling) niet in de bestuursbegrotingen voor 2008 zijn opgenomen. Dit kan voor besturen een reden zijn om zich niet aan te sluiten. Maar deze extra kosten vormen misschien alleen in het eerste jaar een probleem, omdat de contributie van de besturenorganisaties in de toekomst naar beneden kan worden bijgesteld. De ledenraad roept daarom alle besturen op lid te worden van de Sectororgansiatie PO en op 22 januari aanstaande aanwezig te zijn bij de oprichtingsvergadering. Ook kunnen schoolleiders massaal hun adhesie betuigen door op deze dag aanwezig te zijn.

Met de komst van de `PO-raad´ moet de AVS zich echter wel bezinnen op haar toekomst. De AVS zal de belangen van het management blijven behartigen, maar er is de komende maanden discussie nodig om tot de juiste invulling hiervan te komen. Het bestuur zal hiervoor voorstellen formuleren.

Actieplan LeerKracht van Nederland
Een tweede onderwerp op de agenda van de ledenraad was de onderwijscao, in relatie tot het actieplan `LeerKracht van Nederland´, dat minister Plasterk eind 2007 lanceerde. Dit actieplan riep veel vragen op en zelfs het gevoel `een sigaar uit eigen doos´ te krijgen. Raad en bestuur hebben dan ook (nog) niet ingestemd met de voorstellen uit het actieplan. Vooral de voorstellen rond de concierges en over de versobering van de BAPO-regeling leverden veel reacties op. Toch vinden raad en bestuur dat de AVS moet ingaan op de uitnodiging van de minister om een eerste verkennend gesprek te voeren. Als de uitkomsten van de onderhandelingen onvoldoende tegemoetkomen aan de wensen van de leden van de AVS, beraden bestuur en ledenraad zich op nader te zetten stappen.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.