De AVS Ledenraad heeft op dit moment drie vacatures en zoekt, per direct, enthousiaste leden die in de raad plaats willen nemen.
Ook zoekt de ledenraad kandidaten die op termijn dit orgaan willen versterken. Een aantal leden zal namelijk per 1 augustus 2011 aftreden en zich mogelijk herkiesbaar stellen. In dit kader verneemt de raad graag of er AVS-leden zijn die zich per 1 augustus verkiesbaar willen stellen.

De AVS Ledenraad is een afvaardiging vanuit de leden, die het beleid van het AVS-bestuur kritisch volgt en vanuit diverse invalshoeken onder de loep neemt. De raad discussieert gevraagd en ongevraagd over alle zaken die de AVS aangaan. De leden – afkomstig uit heel Nederland – zijn direct betrokken bij het formuleren van beleid en hierdoor in een zeer vroeg stadium op de hoogte van de voornemens. Zij worden uitgedaagd over veel onderwijszaken na te denken en hebben altijd de vrijheid om een bepaalde problematiek ter discussie stellen. De raad komt ongeveer vijf keer per jaar bij elkaar, waarvan eenmaal in de vorm van een tweedaagse.

Denkt u een rol te kunnen spelen binnen de AVS Ledenraad? Neem dan vóór 11 februari 2011 contact op met secretaris Rick Matser, rick_matser@yahoo.com.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws