AVS Ledenraad discussieert over sectororganisatie

Tijdens de afgelopen vergadering van de AVS Ledenraad stond als belangrijkste onderwerp stond de vorming van de sectororganisatie op de agenda.

Nadat het AVS bestuur de laatste stand van zaken had toegelicht heeft de ledenraad uitgebreid gediscussieerd over de toekomstige sectororganisatie en de rol van de AVS in de toekomst. De raad heeft het bestuur vooral punten meegegeven waar zij bij de vorming van de sectororganisatie rekening mee zou moeten houden. Ledenraad en bestuur zijn van mening dat een sectororganisatie zonder persoonlijke band met de directeuren uit het veld een kansloze exercitie is. Hoewel eindverantwoordelijke bestuurders hun organisatie aanmelden en verbinden, moet in de uitwerking en vaststelling van het beleid de stem van de schooldirecties apart gewaarborgd zijn. De ledenraad juicht toe dat bestuur en medewerkers de komende maanden uitvoerig met de leden spreken over hun visie op het schoolleiderschap in de toekomst en dat wat de AVS zeker moet borgen. De uitkomst van de ledenraadvergadering leert dat het AVS bestuur ervoor moet waken dat het huidige voorzieningenpakket voor schoolleiders in de nieuwe situatie gewaarborgd is. De AVS moet zich voorbereiden op de nieuwe verhoudingen die eraan komen. De hoofdlijn van het bestuursbeleid wordt door de ledenraad van harte ondersteund in het belang van de leden.

Heeft u als AVS lid een onderwerp dat u graag besproken wil hebben in de ledenraad? Dat kan via de voorraadagenda. U kunt onderwerpen per e-mail doorgeven aan Ger de Vos, secretaris van de ledenraad. Geef hierbij aan of deze onderwerpen op korte of lange termijn zouden moeten worden besproken.

De ledenraad heeft een rooster van aftreden vastgesteld, waaruit blijkt dat er de komende jaren plaats is voor nieuwe leden. Graag komt de ledenraad in contact met potentiële nieuwe leden. Rekening houdend met geografische spreiding, verhouding man/vrouw, denominatie, directeur/bovenschools zal de ledenraad vervolgens nieuwe leden voordragen.

Actueel
Kader Primair 5 – Januari 2007

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.