AVS-leden: ja voor transitieplan ABP

Het bestuur van het Ambtenarencentrum, de centrale waarbij AVS is aangesloten, stemde vorige week in met het nieuwe pensioenstelsel en het concept-transitieplan voor (gewezen) overheids- en onderwijsmedewerkers. 75 procent van de AVS-leden stemden voor.

AVS-leden konden de afgelopen weken deelnemen aan informatiesessies over dit onderwerp (fysiek en online) en aan hen werd vervolgens hun mening gevraagd. Ongeveer 75 procent van de leden die hun stem uitbrachten, stemde in met de plannen en dat was voor Karin Straus, onze voorzitter, reden genoeg om ook namens AVS in te stemmen met het nieuwe pensioenstelsel en het transitieplan tijdens de bestuursvergadering van het Ambtenarencentrum.

Pensioenkamer

Het bestuur van het Ambtenarencentrum stemde in grote meerderheid in met de uitkomsten van de onderhandelingen. De overlegvertegenwoordigers brengen dit standpunt waarschijnlijk begin volgende maand in de vergadering van de Pensioenkamer in, als alle andere centrales ook klaar zijn met hun achterbanraadpleging en besluitvorming. Als daar een meerderheid van de centrales samen met de werkgeversvertegenwoordiging instemt, ligt de weg open om op 1 januari 2027 over te gaan naar een nieuw pensioenstelsel voor (gewezen) overheids- en onderwijsmedewerkers.

Informatie gemist?

Wie de informatiebijeenkomsten heeft gemist, kan de online bijeenkomst nog tot 1 augustus 2024 terugkijken. (Alleen) AVS-leden kunnen via de Helpdesk een link ontvangen. Algemeen toegankelijke informatie vind je desgewenst op de website van het Ambtenarencentrum.