Bijna 80 procent van de schoolleiders wil flexibeler kunnen omgaan met onderwijstijd en 84 procent wil meer tijd voor leervragen in het kader van Passend onderwijs. Dat blijkt uit een peiling van de AVS over onderwijstijden, uitgevoerd onder 616 schoolleiders. Schoolleiders willen bijvoorbeeld afwijken van de vakanties en van de vijfdaagse schoolweek om het onderwijs beter op individuele leerlingen af te stemmen. Dat is niet alleen in het belang van ouders, maar vooral goed voor leerlingen, zegt AVS-voorzitter Petra van Haren in Trouw.

Het merendeel van de schoolleiders (69 procent) is tevreden met het aantal schooldagen, blijkt uit de peiling. Een even grote groep is tevreden met de totale hoeveelheid onderwijstijd, terwijl 22 procent die te groot vindt en 9 procent juist te klein. Over de systematiek van verplichte en vrij te plannen vakanties en een zomervakantie is men meer verdeeld. Over beide onderwerpen is vrijwel precies de helft tevreden en de andere helft niet.   

De AVS pleit al langer voor flexibilisering van onderwijstijd. Als inhoudelijke motivatie voor flexibele schooltijden hebben schoolleiders vooral het belang van maatwerk voor leerlingen op hun netvlies, stelt AVS-voorzitter Petra van Haren. “Tegelijkertijd merken wij dat er bij veel schoolleiders zorgen zijn over de vraag of flexibilisering haalbaar is in een tijd van grote lerarentekorten en hoge werkdruk. Dit pleit ervoor om flexibilisering zeker mogelijk te maken, maar altijd als keuze van de school zelf.”

Minister Slob van Onderwijs wil de regels rondom onderwijstijden voorlopig niet aanpassen. De meerderheid van de Tweede Kamer is het niet met de minister eens. Slob houdt zich vast aan wat de inspectie vindt, die zegt dat er ‘flinke risico’s’ aan de flexibilisering van onderwijstijd zitten. Wel gaat Slob in gesprek met betrokkenen om te onderzoeken ‘hoe hij eraan kan bijdragen dat scholen meer regie voelen en nemen’.

Beëindiging experiment
De AVS vindt de beëindiging van het experiment flexibele onderwijstijden een ‘heel ernstige’ zaak. “De politiek moet juist naar kansen zoeken in plaats van de boel stil te leggen”, zegt Van Haren in Trouw. “Zo kun je denken aan een vierdaagse schoolweek, ook als maatregel tegen het lerarentekort, of aan verschillende begintijden voor leerlingen in verschillende leeftijdsgroepen.” Van Haren meent dat vooral het speciaal onderwijs baat heeft bij flexibilisering. Die kinderen hebben therapie en extra zorg nodig. “Het is nu heel ingewikkeld en bureaucratisch om dat goed te plannen.”

Links

Gerelateerd nieuws