AVS lanceert succesvolle simulatie passend onderwijs in VO

Om passend onderwijs op een praktische manier handen en voeten te geven, heeft de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) praktijksimulaties ontwikkeld: voor het Voortgezet Onderwijs het spel Leerling bij de Les!®, voor het Primair Onderwijs het spel Kind op de Gang!®. De praktijksimulatie begint met het nadrukkelijk betrekken van alle docenten bij de bewustwording van hun (gewenste) rol, en eindigt met strategische keuzes op regionaal niveau.

Binnen het PO hebben inmiddels enkele honderden scholen deelgenomen aan dit traject en heeft een veelvoud daarvan voor het komende schooljaar besloten dit ook te gaan toepassen. Reden voor de AVS om een half jaar geleden te starten met een toegepaste versie voor het VO. Deze versie is nu in een pilotfase bij een aantal scholengemeenschappen.

Maak kennis met Leerling bij de Les!®
Graag stelt de AVS directies en zorgcoördinatoren binnen het VO en coördinatoren van samenwerkingsverbanden VO in de gelegenheid zelf hun oordeel te vormen over de effectiviteit van deze simulatie.

De AVS organiseert van 30 januari tot en met 6 februari op 10 plaatsen in Nederland kennismakingsbijeenkomsten met een simulatie instrument om passend onderwijs op een praktische manier handen en voeten te geven binnen het VO.

De complete uitnodiging voor deze bijeenkomsten, een aanmeldingsformulier en verdere informatie treft u aan op: www.leerlingbijdeles.nl

Voor het primair onderwijs: Kind op de Gang!®
Voor meer informatie: www.kindopdegang.nl

 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.