Het AVS Jaarverslag (schooljaar 2020-2021) is gepubliceerd. De interactieve pdf – met veel linkjes en foto’s – geeft goed weer wat de AVS in het vorige schooljaar allemaal voor haar leden heeft gedaan.

Het jaarverslag is een naslagwerk dat weergeeft wat er is gebeurd op gebied van collectieve en individuele belangenbehartiging, professionalisering en internationalisering. Ook geeft het een overzicht van activiteiten voor de leden, zoals bijeenkomsten van de Ledenraad, commissies en online congressen of webinars. De ledenpeilingen en de diverse berichten op de website en de sociale media geven inzicht in de actualiteiten, die zich voor een groot deel op corona richtten.

Berichten, publicaties en andere (achtergrond)informatie zijn met één muisklik te bereiken.

Het jaarverslag is hieronder te downloaden.

Reactie of opmerking? Mail communicatie@avs.nl