Het AVS jaarverslag over het afgelopen schooljaar is gepubliceerd. Hierin vind je een samenvatting van wat AVS allemaal voor haar leden heeft gedaan op gebied van o.a. collectieve en individuele belangenbehartiging, professionalisering, internationalisering, netwerken, bijeenkomsten en (pers)communicatie. Veel leesplezier!

Van cao-onderhandelingen, het Onderwijsakkoord, ledenraadplegingen tot het AVS Schoolleiderscongres, studiereizen en ledenpeilingen. Je leest de hoogtepunten in het AVS jaarverslag, geïllustreerd met diverse foto’s.

De AVS ledenraad heeft het jaarverslag goedgekeurd.

AVS-voorzitter Karin Straus schrijft in haar voorwoord: “Ook het komende jaar is er weer voldoende uitdaging om ons als AVS in te zetten voor het versterken van de positie van de schoolleider. Want dat is waar de AVS voor staat: een beroepsorganisatie die er voor je is, die voor én achter jou als schoolleider staat en die ervoor zorgt dat het belang van de schoolleider in het onderwijsbeleid erkend en gewaardeerd wordt. Sterke schoolleiders zorgen tenslotte voor sterke scholen en dus voor goed onderwijs.”