In 2011 waren 1,3 miljoen werknemers lid van een vakbond, zo’n 20 procent van de werknemers. In 2000 was dit aandeel nog ruim 25 procent, blijkt uit cijfers van het CBS. Bij de AVS zijn echter nog heel wat schoolleiders aangesloten. Het unieke aan de AVS is dan ook dat het naast een vakbond eveneens een beroepsorganisatie is, die niet alleen de belangen van leden behartigt, maar die de beroepsgroep een complete dienstverlening aanbiedt.

Volgens het CBS wordt de terugloop van het aandeel werknemers dat lid is van een vakbond veroorzaakt doordat er minder werkende vakbondsleden zijn, terwijl de beroepsbevolking is toegenomen. De daling is het sterkst onder mannen. Ook is er al enige tijd sprake van vergrijzing binnen het ledenbestand van vakverenigingen: in 2011 is bijna 60 procent ouder dan 45 jaar. In 2000 was dit nog 40 procent. Het aandeel werkende vakbondsleden tot 25 jaar liep terug van 6 naar 3 procent. In de sector openbaar bestuur zinj de meeste werknemers te vinden die lid zijn van een vakbond, gevolgd door het onderwijs, de bouw, de energie- en waterleidingbedrijven.

De AVS ziet deze ontwikkelingen ook terug in haar ledenbestand, maar nog altijd is ruim 80 procent van de schoolleiders aangesloten. De AVS kan dus nog steeds rekenen op een grote achterban, en wil dat graag zo houden. AVS-voorzitter Ton Duif: “Zeker in deze tijden van krimp en bezuinigingen is het lidmaatschap van een vakbond geen overbodige luxe en erg belangrijk. De positie van schooldirecteuren staat vaak onder druk.” De AVS vertegenwoordigt zowel het belang van de schoolleider vanuit zijn/ haar functie als ‘operationele werkgever’, als vanuit die van werknemer. Daarbij is een fl ink aantal bestuurders vanuit hun eigen werknemersrol aangesloten. Die ‘multitaak’ komt niet alleen tot uiting in belangenbehartiging, maar ook in juridische dienstverlening, professionalisering en internationalisering

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws