Wij komen, u ook? Vorig schooljaar hebben bestuur en directie van de AVS in het land gesprekken gevoerd met leden. Deze bijeenkomsten, de zogenaamde `roadshows´, stonden in het teken van ontwikkelingen in de sector primair onderwijs en de toenmalige stand van zaken over de CAO. Dit schooljaar gaat de AVS zoals beloofd wederom met u in gesprek. Met als belangrijkste thema´s de positie van de schoolleider/eindverantwoordelijke manager en de sectorvorming in het primair onderwijs.

De ontwikkelingen binnen het primair onderwijs staan niet stil. Het bruist juist voortdurend van (zogenaamde?) vernieuwingen en nieuwe beleidsterreinen: inclusief onderwijs, herijking leerlingenzorg, dagarrangementen, governance, jaarverslagen, zorgplicht, noem het allemaal maar op. Wat betekent dit nu allemaal voor de positie van de schoolleider en de eindverantwoordelijk manager? Hoe verhouden die zich overigens tot elkaar? Welke competenties moet je in deze tijd hebben als bovenschools manager of als schoolleider? En last but not least, welk salarisniveau past daar bij of zou daar bij moeten passen? Dit zijn de thema´s waar we het in ieder geval met u over willen hebben tijdens de nieuwe ronde bijeenkomsten in het hele land. En daarnaast zullen we het, zoals gezegd, zeker hebben over de laatste stand van zaken als het gaat om de ontwikkelingen in relatie tot de sectorvorming. Hieronder vindt u de reeds geplande data, tijdstippen en locaties van de ledenbijeenkomsten. Geprobeerd is om zoveel mogelijk plaatsen in het land vertegenwoordigd te zijn, door per regio op meerdere plaatsen en verschillende tijdstippen aanwezig te zijn.

Wij zouden het erg op prijs stellen indien u zich van tevoren aanmeldt via beleid@avs.nl

Er volgt nog een aantal andere plekken in het land waar een ledenbijeenkomst wordt georganiseerd. Daarvan is op dit moment echter nog geen definitieve locatie en datum/tijdstip aan te geven. Het gaat in ieder geval om locaties in de omgeving Venlo, Maastricht, Houten, Breda en Rotterdam. In Kader Primair 4 (december) volgt het volledige overzicht met alle bijeenkomsten en exacte locaties. Houd ook onze website in de gaten!

Meer informatie
Plaats, datum en tijd AVS ledenbijeenkomsten in 2007


Plaats Datum Tijd
Den Bosch Dinsdag 16 januari 2007 19.00 – 21.00 uur

Eindhoven
Woensdag 17 januari 2007 15.00 – 17.00 uur

Arnhem
Woensdag 17 januari 2007 19.30 – 21.30 uur

Lochem
Dinsdag 23 januari 2007 19.00 – 21.00 uur

Zwolle
Woensdag 24 januari 2007 13.00 – 15.00 uur

Groningen
Donderdag 25 januari 2007 10.00 – 12.00 uur

Drachten
Donderdag 25 januari 2007 14.00 – 16.00 uur

Leusden
Woensdag 31 januari 2007 13.00 – 15.00 uur


Hilversum
Donderdag 1 februari 2007 16.00 – 18.00 uur

Bergen op Zoom
Dinsdag 6 februari 2007 19.00 – 21.00 uur

Den Haag
Donderdag 8 februari 2007 14.00 – 16.00 uur

Alkmaar
Dinsdag 13 februari 2007 19.00 – 21.00 uur

Heemstede
Woensdag 14 februari 2007 10.00 – 12.00 uur

Amsterdam
Woensdag 14 februari 2007 15.00 – 17.00 uur

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.