AVS-voorzitter Ton Duif sprak op 18 november op Radio 1 over de experimenten met prestatiebeloning in het onderwijs. Duif is niet tegen beloningsdifferentiatie vanuit het oogpunt van waardering voor extra gas geven. Wel staat hem tegen dat het geld hiervoor wordt weggehaald bij Passend onderwijs. Op 1 november ging Duif eveneens op Radio 1 in discussie over internet als apart vak in het onderwijs. Duif is hier geen voorstander van maar wil internetgebruik door alle vakken heen toegepast zien. Internet als verplicht vak op de pabo juicht hij wel toe, omdat leerkrachten nog onvoldoende toegerust zijn op dat vlak. Tot slot sprak Duif op 24 november op Radio 1 over de doelstellingen van het World Education Forum, www.worldeducationforum.com/nl.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws