AVS in de Pers: corona ventilatie en lerarentekort

De AVS is de afgelopen tijd volop in het nieuws geweest. Van radio en televisie tot magazines, sites en landelijke dagbladen. Hieronder een overzicht.

  • Een fors en groeiend deel van de coronabesmettingen vindt op school plaats. De gevolgen zijn enorm: er is steeds meer lesuitval en sommige scholen gaan noodgedwongen dicht. “Crisismanager, dat is wat schoolleiders op dit moment zijn”, zegt AVS-voorzitter Petra van Haren in Trouw. De huidige coronagolf treft scholen zo hard, blijkt uit recente cijfers van het RIVM, dat de plannen voor een inhaalslag dit jaar zwaar onder druk staan. De cijfers zijn zo hoog omdat scholieren de grootste groep ongevaccineerden zijn (en kinderen onder de twaalf niet worden ingeënt). Hoeveel klassen er naar huis worden gestuurd of hoeveel scholen dicht zijn, is niet duidelijk. De uitval onder leraren is groot. Bijna negenduizend medewerkers in het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang werden half november positief getest, in het voortgezet onderwijs nog eens een dikke zesduizend. En dat terwijl er al moeilijk invallers te krijgen zijn. Paradoxaal genoeg is het Nationaal Programma Onderwijs daar ook debet aan. Voor een groot deel is dat geld naar extra mensen gegaan, waardoor deze nu schaars zijn geworden. De flexpool is leeg. Uit een rondvraag van de AVS bleek eerder dat 90 procent van de scholen absoluut geen vervanger meer kan vinden als een leraar uitvalt. Duidelijk is dat de nood hoog is. Schoolbestuurders door heel Nederland geven aan dat ze de roosters nauwelijks of niet rond krijgen. Trouw schrijft terecht dat corona slechts een uitvergroting is van die structurele problemen, die spelen in het onderwijs. Het lerarentekort legt al jaren een grote druk op de scholen. Dat maakt de sector extreem gevoelig voor elke tegenvaller.
  • Een goede ventilatie op scholen blijft een heet hangijzer, zeker nu de coronapandemie weer oplaait. Op BNR-Radio prijst voorzitter Petra van Haren scholen vanwege het feit dat er op dit vlak al veel stappen genomen zijn. Toch is er ook verbetering nodig. Of scholen het met meer subsidie gaan redden, is de vraag. “Veel scholen dateren immers van vóór de oorlog of uit de tijd van de wederopbouw. Er is minimaal 1,6 miljard nodig om scholen naar een beter plan te krijgen. Het gaat niet alleen over de luchtkwaliteit, maar ook over de functionaliteit en de duurzaamheid.”
  • In onder meer De Telegraaf was terug te lezen dat uit een AVS-peiling blijkt dat 20 procent van de schooldirecteuren overweegt om een vierdaagse schoolweek in te voeren. Van de schoolleiders geeft 90 procent aan geen invallers meer te kunnen vinden. AVS-voorzitter Petra van Haren waarschuwt dat het leraren- en schoolleiderstekort het inlopen van leerachterstanden door corona moeilijk maakt.

Interessant?
Dit artikel stond in KADER , het vakblad voor schoolleiders, dat AVS-leden exclusief ontvangen. Wil jij KADER ook op de deurmat hebben? Word lid of abonnee, ontvang voortaan een kersvers exemplaar in de brievenbus en versterk de positie van schoolleiders.