AVS heeft gecertificeerd functiewaarderingsspecialist in huis

De AVS beschikt over een erkende functiewaarderingsspecialist. Paul van Lent MEd MBA is onlangs gecertificeerd door de Stichting Personeelsinstrumenten Onderwijs (SPO) en opgenomen in het register. Hij kan AVS-leden adviseren over functiedifferentiatie en het herzien en/of opstellen van een functiehuis. In het kader van de functiemix en/of het opzetten van een nieuwe of aangepaste organisatiestructuur. De invoering van de functiemix biedt kansen om nog meer met de leerlingen te bereiken en docenten op een hoger niveau te laten presteren. Hierbij is een gedegen opgebouwd functiehuis van groot belang. De resultaatverwachting is daarmee ook richtinggevend bij de invulling van de functies. Het functiehuis vormt een middel om de taken en de activiteiten te ordenen in functies om de afgesproken resultaten te realiseren. Daarmee vormt het functiehuis/functiedifferentiatie een belangrijk onderdeel van het integraal personeelsbeleid. Het is het instrument waarmee zichtbaar wordt hoe de functies zich verhouden tot elkaar en hoe de samenwerking geregeld is. Een consistent functiehuis dat de personele organisatie regelt van het primaire proces geeft duidelijkheid en richting aan samenhang en samenwerking.
 

Meer informatie: Paul van Lent, p.vanlent@avs.nl, tel. 030-2361010
Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.