In het najaar van 2004 zijn 28 basisprincipes vastgesteld voor het handelen van schoolbesturen en schoolleiders in het primair onderwijs. Maar om echt gestalte te geven aan de veranderende rol van bestuur en schoolleiding met het oog op deregulering en autonomievergroting, is een nadere uitwerking van deze basisprincipes nodig.

De conceptcode is uitgewerkt in twee modellen. De uitgangspunten en principes in beide modellen zijn gelijk. Het eerste model is het standaardmodel. Dit is een uitwerking van de meest voorkomende situatie in het onderwijs, namelijk een bestuur zonder orgaan dat de functie van raad van toezicht uitoefent. Het tweede model gaat in op een raad van toezicht en een college van bestuur die deel uitmaken van de bestuurlijke organisatie.

De AVS hoort graag de mening van de leden over deze conceptcode. Samen met een begeleidende tekst is de conceptcode hieronder te downloaden. 

Om u meer grip te krijgen op het begrip governance, organiseren de AVS en onderwijsadviesbureau Van Beekveld & Terpstra bovendien een aantal regiobijeenkomsten, waarin wij u bijpraten over dit thema en u meenemen in een aantal fictieve cases. Kijk voor meer informatie, data/locaties, kosten en inschrijven in Kader Primair 6, pagina 41.

Downloads

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws