De koning zei over de stand van zaken in het land: ‘Het is altijd een momentopname en nooit een eindbeeld.’ De AVS vindt dit ook van toepassing op de onderwijssector. Er is 270 miljoen euro beschikbaar voor betere salarissen en arbeidsvoorwaarden in het primair onderwijs. AVS-voorzitter Petra van Haren: “Dit is een goede eerste stap, maar niet ons eindbeeld.”

Als dit bedrag verdeeld wordt over alle basisschoolleraren, staat het gelijk aan 3 procent salarisverhoging, maar het kan het ook gerichter worden ingezet. Van Haren: “Dat geeft alle ruimte aan de sociale partners om dit op een goede manier in te zetten voor betere salarissen en arbeidsvoorwaarden voor alle werknemers in het primair onderwijs. Dit in samenhang met de reguliere loonruimte, die op 2,2 procent wordt geraamd.”

De Algemene Vereniging Schoolleiders komt op voor de belangen van de schoolleider. Al aan het begin van dit jaar heeft de AVS samen met haar leden een hogere inzet voor schoolleiders bepaald waarmee ze de gesprekken ingaat. “Straks aan de cao-tafel zullen wij deze inzet en de belangen van de schoolleiders, waaronder salarisverhoging en werkdrukvermindering, een prominente plek geven”, zegt Van Haren.

De 270 miljoen die het kabinet uittrekt, is niet genoeg. “Er is echt meer nodig”, zegt Van Haren stellig. De AVS steunt de gevraagde  900 miljoen euro van het PO-front voor de leerkrachten en zeker ook de claim van 500 miljoen voor werkdrukverlichting als onderdeel van de brede agenda. “Als de politiek  nu niet flink investeert in de salarissen van leraren en in werkdrukverlichting, dan zijn er straks geen leraren meer. We hebben onze leden dan ook opgeroepen vooral de staking van de leraren op 5 oktober te steunen.”

De AVS heeft haar eigen leden niet opgeroepen tot staken. Want de inzet van de AVS richt zich juist ook op salarisverhoging en een lagere werkdruk voor schoolleiders, voldoende ondersteunende functies in de school, meer ruimte in het budget voor innovatie en verdere ontwikkeling van de scholen.

In de Miljoenennota staat dat de 270 miljoen euro voor verbetering van en nieuwe afspraken over de arbeidsvoorwaarden primair onderwijs via een nota van wijziging bij de begroting van het ministerie van OCW wordt toegevoegd aan de begroting voor 2018.

In de troonrede benadrukte de koning dat het belangrijk is dat meer mensen gaan profiteren van de economische voorspoed.  Ook gaf hij aan dat ten tijde van een kabinetsformatie  terughoudendheid is geboden bij het indienen van nieuwe voorstellen. ‘Maar dat ontslaat de regering niet van de plicht te doen wat in het landsbelang is. Bijsturing is altijd nodig om in te kunnen spelen op actuele ontwikkelingen.’ “Het primair onderwijs is nu wel heel erg actueel”, zegt de AVS-voorzitter. “De hoge werkdruk, de achterstand in salaris, gebrek aan handen in de klas, vraagt om meer voor het primair onderwijs.”

Links

Gerelateerd nieuws

  • ‘Het vraagt moed om met je kop in de wind te staan’

  • ‘We inspireren elkaar’

  • Politici over de rol van schoolleiders

  • Lobbyen voor en door schoolleiders