AVS: driejarigen welkom in basisonderwijs, invoering vraagt om zorgvuldigheid

AVS waarschuwt voor te overhaaste invoering van het advies van de Onderwijsraad, ten koste van kwaliteit en personeel

In haar advies `Naar een nieuwe kleuterperiode in de basisschool´, dat de Onderwijsraad 26 mei aanbiedt aan minister Rouvoet, pleit de Raad voor het uitbreiden van de kleuterperiode op de basisschool om op die manier ook driejarigen van een pedagogisch hoogwaardig aanbod te kunnen laten profiteren. Ton Duif, voorzitter van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) vindt deze gedachte prima: “Hiermee voorkomen we het oplopen van (leer)achterstand bij veel kinderen. Het mag allemaal zelfs veel minder vrijblijvend dan de voorstellen van de Onderwijsraad. Maar…”, zo voegt hij er aan toe, “over de invoering denkt de Onderwijsraad veel te lichtvoetig. We moeten gezamenlijk goed bekijken wat we willen en de invoering voldoende faciliteren. Het gaat om kinderen; mislukken mag geen optie zijn.”

De AVS pleit voor het invoeren van één departement `jeugd en onderwijs´, waarbij `onderwijs´ de lead heeft. Hierdoor kan wetgeving veel beter op elkaar afgestemd worden. “Een eerste vereiste”, aldus AVS-voorzitter Ton Duif. Vervolgens moet iedere basisschool haar deuren openen voor kinderen van 3 tot en met 12 jaar en hier een goed pedagogisch-didactisch programma voor aanbieden. “Natuurlijk nog geen leerlijnen en resultaatverplichtingen in de kleuterperiode, maar wel al direct met goed opgeleid personeel, dat leer- en ontwikkelingsproblematiek bij kleine kinderen kan herkennen. En hier, bijvoorbeeld in spelsituaties, aandacht aan kan besteden, waardoor veel achterstand voorkomen of tijdig, spelenderwijs, weggewerkt kan worden.”

De Onderwijsraad heeft becijferd dat uitbreiding van de verantwoordelijkheid van de basisschool tot ook de kleuters van drie jaar oud, tussen de 100 en 200 miljoen extra zal kosten. Ten eerste is dit een veel te grove schatting, ten tweede betwijfelt de AVS of dit bedrag voldoende is. Ton Duif: “Veel schoolgebouwen zullen aangepast moeten worden, het zittende personeel zal uitvoerig (bij)geschoold moeten worden en bovendien moet er voldoende personeel zijn, om een kwalitatief hoogwaardig aanbod neer te kunnen zetten. En dat personeel moet ook naar behoren betaald worden. Te snelle invoering zou beteken dat al deze voorwaarden, in ieder geval in eerste instantie, niet ingevuld kunnen worden. En dat is onacceptabel”.

Concluderend: het is goed dat `onderwijs´ haar verantwoordelijkheid uitbreidt tot driejarigen, maar de manier waarop en de snelheid waarmee moet beter onderzocht worden.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.