AVS: cruciale rol schoolleider in Onderwijsbegroting

Op woensdag 13 december sluit de inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen over de begrotingsstaten van het ministerie van OCW voor het jaar 2024. AVS heeft haar bijdrage gedeeld met de onderwijswoordvoerders van verschillende fracties.

AVS heeft verschillende fracties een brief geschreven. Daarin geeft AVS aan dat de rol van de schoolleider een van de meest complexe rollen in het onderwijs is. Onderzoek laat zien dat sterk leiderschap een cruciale factor is in de kwaliteit van de school en in de uitkomsten van het onderwijsproces voor leerlingen.  Ook benoemen we het huidige schoolleiderstekort van 13,6 procent (2022) en gaan we in op het feit dat binnen nu en tien jaar de helft van het huidige aantal schoolleiders met pensioen gaat.

De kritische vragen die AVS in de brief stelt zijn gericht op:

– de cruciale rol van de schoolleider

– structurele in plaats van incidentele bekostiging

– een zij-instroomtraject voor de schoolleider

– de gevolgen van het wetsvoorstel strategisch personeelsbeleid

– de gevolgen van specifieke regelgeving/ bekostiging voor scholen en besturen

In januari vindt de vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van OCW plaats. De komende weken zet AVS zich in om de fracties nog beter te informeren over de cruciale rol en positie van schoolleiders. Ook het Deltaplan maakt onderdeel uit van deze inzet. Houd onze socials hiervoor in de gaten.

Link