In de afgelopen jaren ontvingen AVS-leden medio mei een fysieke agenda met vakinformatie, verenigingsinformatie, het calendarium en het aanbod van de AVS Academie. Vanaf dit jaar wordt een deel van de informatie vooral digitaal aangeboden en is er een vervangende poster bij Kader Primair.

Uit een ledenenquête in het najaar van 2020 bleek dat de belangstelling voor een fysieke agenda is gedaald. Slechts 19 procent van de schoolleiders heeft aangegeven dat zij ‘altijd’ of ‘meestal’ gebruik maakt van de agenda (59 procent ‘nooit’ of ‘nauwelijks’). Een kwart van de AVS-leden wil het papieren exemplaar nog wel ontvangen, 37 procent wilde de agenda liever geheel digitaal ontvangen (en 23 procent liever helemaal niet). Diverse leden hadden moeite met het vele papiergebruik vanuit duurzaamheidsoogpunt.

Digitaal

Op basis van de situatie anno 2021 is besloten om een ‘digitale agenda’ uit te geven. Dat wil zeggen dat er meer informatie beschikbaar komt op onze website, zoals de vakinformatie, het calendarium en informatie over de jaarlijkse onderwijsactiviteiten (ook wel ‘planverplichtingen’ genoemd), per maand en in postervorm.​ 

De jaarkalender onderwijsactiviteiten 2021-2022 wordt daarnaast als extra ook in gedrukte vorm uitgegeven bij Kader Primair 10 (verschijnt rond 18/19 juni). De informatie over het scholingsaanbod van de AVS Academie zijn via de website en via (gedrukte) folders beschikbaar.

Link