AVS brengt actiebereidheid onder aandacht ministerie

Om aan de onderhandelaars over het actieplan LeerkKacht aan te geven dat het de schoolleiders, directeuren en andere leidinggevenden in het primair onderwijs echt ernst is, heeft de AVS (Algemene Vereniging Schoolleiders), een brief gestuurd aan het ministerie van OCW om dit nogmaals onder de aandacht te brengen. De AVS is de grootste belangenbehartiger voor deze groep werknemers en uit een peiling onder haar leden, waarop massaal gereageerd is, blijkt dat de overgrote meerderheid bereid is actie te voeren als de minister niet met een substantiële verbetering t.o.v. de huidige plannen komt. Ook heeft de AVS aan het WvPO, het Werkgeversverbond Primair Onderwijs, een brief gestuurd.

 Brief aan het ministerie
 Brief aan het WvPO

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.