De AVS en EP-Nuffic, het expertise- en dienstencentrum voor internationalisering in het Nederlandse onderwijs, gaan gezamenlijk het thema ‘Internationalisering in het primair onderwijs’ dichterbij de scholen brengen en hulp bieden bij het maken van een plan van aanpak.

Internationalisering werkt meestal inspirerend voor de hele school, stimuleert de professionalisering van collega’s en soms kan een school zich ermee profileren. Maar hoe begin je? Is er al eigen beleid geformuleerd? Hoe kies je de juiste doelen en activiteiten?
Hoe leg je duurzame contacten met buitenlandse partners? Wat zijn de kosten? Het is belangrijk dat de schoolleider iets kiest dat past bij de school en omstandigheden. Voor diverse projecten is het mogelijk om inhoudelijke of financiële ondersteuning te krijgen via EPNuffic. AVSambassadeurs kunnen de noodzakelijke route toelichten. Leden van de AVScommissie Duurzaam Vitaal (postactieve schoolleiders) volgden speciale trainingen bij EPNuffic om belangrijke aspecten van internationaliseren voor schoolleiders goed in beeld te krijgen. Scholen die prijs stellen op kosteloze informatie en ondersteuning van deze ervaren en deskundige AVSambassadeurs kunnen dat aangeven via info@avs.nl

Gerelateerd nieuws