AVS: ‘140 miljoen extra voor ventilatie is een eerste stap’

CO2 meter in de handen

Minister Wiersma van Onderwijs stelt 140 miljoen beschikbaar voor scholen die kampen met acute ventilatieproblemen. Met het najaar – en mogelijk een coronagolf – op komst roept hij scholen en gemeenten op snel werk te maken van betere ventilatie. AVS-voorzitter Karin Straus: “CO2-meters in elk (klas)lokaal waren een mooi gebaar, maar zijn onvoldoende; de apparaten geven het probleem aan, maar zijn niet de oplossing.”

De AVS vindt dat de luchtkwaliteit in schoolgebouwen meer aandacht moet krijgen. “Dat is breder dan alleen ventilatie. Desondanks zijn we wel blij dat de minister dit onderwerp serieus neemt, extra geld beschikbaar stelt en oproept snel werk te maken van ventilatieproblemen”, aldus Straus.

De afgelopen tijd hebben veel scholen en gemeenten al werk gemaakt van het verbeteren van ventilatie met de Regeling specifieke uitkering ventilatie in schoolgebouwen (SUViS-regeling). Toch zijn er nog altijd scholen die geen gebruikmaken van alle mogelijkheden die er zijn om de ventilatie op orde te krijgen. Om naast alle eerder getroffen maatregelen nog meer scholen te helpen komt minister Wiersma met deze maatwerkregeling. Deze regeling is bedoeld om de problematiek op de schoollocaties met de meest urgente ventilatiesituatie aan te pakken. Hiervoor is 140 miljoen euro beschikbaar. Schoolbesturen kunnen via deze regeling maximaal 60 procent financiering vanuit het Rijk aanvragen.

Schoolleiders kunnen hun bestuur of de gemeente wijzen op de rol die zij hebben om hier werk van te maken. Schoolbesturen en gemeenten die hulp en advies nodig hebben over ventilatie kunnen terecht bij de hulpteams ventilatie van Ruimte-OK. Ruimte-OK is bereikbaar via 0800–0224402 of www.ventilatiehulp.nl.

Link