Assistentopleiding VMBO vanaf 1-8-2009 opgenomen in wet op VO

Assistentopleiding in het vmbo wordt per 1 augustus 2009 opgenomen in de Wet op het Voortgezet Onderwijs

De assistentopleiding in het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs was tot nog toe een tijdelijke beleidsregel van het ministerie OCW. Schoolbesturen die hier voor het eerst gebruik van wilden maken, dienden toestemming te vragen aan de minister om  af te wijken van de inrichtings- en examenvoorschriften.

Vanaf 1 augustus 2009 zijn 2 nieuwe artikelen toegevoegd in de Wet op het Voortgezet Onderwijs, te weten
• artikel 10b8. Assistentopleiding in het vmbo en
• artikel 10b9. Samenwerkingsovereenkomst assistentopleiding in het vmbo.

Deze wetswijziging is gepubliceerd in Staatsblad 289 van 2009.
Het gevolg van deze wetswijziging is dat schoolbesturen nu geen toestemming meer hoeven te vragen

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.