Vanaf nu is het mogelijk om assessments te laten beoordelen. Het gaat hierbij om assessments waarmee getoetst wordt of schoolleiders beschikken over de competenties zoals deze zijn beschreven in de beroepsstandaard voor schoolleiders in het primair onderwijs. Aanbieders van deze assessments kunnen een beoordeling aanvragen bij het Schoolleidersregister PO.

Een van de manieren waarop schoolleiders kunnen aantonen dat ze beschikken over de basiskwalificaties om zich te kunnen registreren als registerdirecteur of registeradjunct-directeur, is het doen van een assessment. Met een assessment moet vast komen te staan of een schoolleider beschikt over de competenties van de beroepsstandaard voor schoolleiders primair onderwijs. Dit betekent concreet dat met het assessment getoetst moet worden of de schoolleider beschikt over de benodigde kennis en vaardigheden.
Het Schoolleidersregister PO beoordeelt, op dezelfde manier als dat accreditatieorganisatie NVAO dit voor opleidingen doet, opleidingen en assessments voordat zij in het register kunnen worden gezet. Door de werkwijze en (enigszins aangepaste) standaarden van de NVAO over te nemen en door secretarissen van de NVAO in te zetten, wordt geborgd dat de kwaliteit van de assessments op dezelfde wijze worden beoordeeld als de kwaliteit van opleidingen.

Meer informatie: www.schoolleidersregisterpo.nl/certificeren/opleiders

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws