De Arbomeester is een instrument waarmee scholen in het primair onderwijs zelfstandig aan de slag kunnen gaan met het inventariseren en analyseren van aanwezige arborisico´s en het ontwikkelen en uitvoeren van een daarop afgestemd beleid. De arbomeester is tevens geschikt om uitvoering te geven aan de verplichte risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E).

Download
 Arbomeester

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws