Arbocatalogus PO goedgekeurd

Leidraad voor toetsing
De Arbeidsinspectie heeft haar goedkeuring gegeven aan de Arbocatalogus Primair Onderwijs. Besturen en scholen zijn vanaf nu gebonden aan de inhoud van deze catalogus.

Formeel was de catalogus al van toepassing verklaard in de CAO PO 2009. Er zijn diverse beschrijvingen in terug te vinden, bijvoorbeeld over risicoinventarisatie en -evaluatie (RI&E), preventiemedewerker, pesten, seksuele intimidatie, schoonmaak, lawaai en akoestiek, fysieke belasting/ ergonomie, vloerafwerking, meubilair en bedrijfshulpverlening. AVS adviseur en helpdeskmedewerker Harry van Soest (h.vansoest@avs.nl) verleende zijn medewerking aan de catalogus. De Arbocatalogus is in de toekomst hét instrument voor de Arbeidsinspectie om te toetsen of aan de voorwaarden wordt voldaan. Het is een dynamisch instrument en kan hierdoor aanpassingen en uitbreidingen ondergaan. Als het gaat om ingrijpende wijzigingen of aanvullingen, zal eerst weer goedkeuring van de Arbeidsinspectie moeten worden verkregen. Na de zomervakantie zal een aparte website over de catalogus operationeel zijn.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.