De Arbeidstijdenwet legt sinds 1 januari 1997 werkgevers de verplichting op om de werk- en rusttijden te registreren. Recent heeft de arbeidsinspectie, vallend onder het regiem van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegneheid een verscherpte controle gevoerd op de tijdregistratie op scholen. Met als gevolg dat op scholen onrust bestond over de uitvoering van de wet en (vooral) de administratieve consequenties. De AVS wil met deze “AVS – Tijdregistratie vor leerkrachten” leidinggevenden, die over het algemeen belast zijn met de werkgeversverplichting, een instrument aanreiken waarmee zij, met een minimum aan inspanningen een maximum aan resultaat bereiken, namelijk voldoen aan de Arbeidstijdenwet.

 

Downloads

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Onderwijsraad: het onderwijs moet inclusiever

  • Monitor Hybride onderwijs: reflectie op afstandsonderwijs

  • Sterke schoolleiders belangrijk punt voor politieke verkiezingsprogramma’s

  • Vernieuwde Canon van Nederland gepresenteerd