Vanaf 1 januari 2007 geldt er een nieuwe regeling voor arbeidsongeschikte werknemers bij overheid & onderwijs. Het ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen (AAOP) is bedoeld voor volledig of gedeeltelijk arbeidsongeschikten ABP deelnemers met een WIA-uitkering. De nieuwe maandelijkse pensioenuitkering biedt een aanvulling bovenop de WIA-uitkering.

De arbeidsongeschikte deelnemer met recht op AAOP bouwt over het arbeidsongeschikte deel in principe over de helft ABP KeuzePensioen en ABP NabestaandenPensioen op. Deze opbouw is premievrij. Bijzonder aan de regeling is de Re-integratiebonus. Deze kan in bepaalde situaties worden verstrekt als gedeeltelijk arbeidsongeschikten na verloop van tijd weer meer gaan werken en verdienen. De nieuwe regeling kent ook een éénmalige uitkering bij overlijden.

Het AAOP kan worden aangevraagd zodra de (ABP) deelnemer van UWV een WIA-uitkering ontvangt. De nieuwe regeling geldt niet voor ABP deelnemers met een WIA-toekenning, die vóór 1 januari 2007 zijn ontslagen. Ook geldt de regeling niet voor militairen.

Meer informatie en ook het aanvraagformulier zijn op http://www.abp.nl/ beschikbaar.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws