Schoolleiders en bestuurders die willen meedenken over actuele arbeidsmarktvraagstukken in het primair onderwijs kunnen zich aanmelden voor een klankbordgroep. De eerste bijeenkomsten, ook voor niet- klankbordgroepleden, zijn 22 en 24 juni.

De klankbordgroep van bestuurders, schoolleiders, P&O’ers, (P)(G)MR-leden en regiobestuurders van bonden heeft aanvulling nodig. Het Arbeidsmarktplatform PO heeft de klankbordgroep ingesteld om regelmatig de meningen uit het veld te peilen. De klankbordgroep komt twee per jaar bij elkaar, dit jaar in juni en oktober.

De eerstvolgende bijeenkomst op maandag 22 juni, van 15.00 – 17.00 uur in Utrecht, staat in het teken van de voorbereiding van het meerjarenprogramma Arbeidsmarktplatform PO 2016-2018. Een extra bijeenkomst over het meerjarenprogramma vindt plaats in Utrecht op 24 juni, van 15.00 – 17.00 uur. In het najaar komt de klankbordgroep bijeen op dinsdag 6 oktober, van 14.30- 17.00 uur in Utrecht.
Op 22 en 24 juni kunnen schoolleiders en bestuurders ook deelnemen als ze geen lid zijn van de klankbordgroep.

Aanmelden als lid van de klankbordgroep: Wendy Eleveld: w.eleveld@caop.nl

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws