Het Arbeidsmarktplatform PO heeft arbeidsmarktinformatie verzameld over de zes hoofdlijnen van de landelijke aanpak van het lerarentekort. Scholen kunnen deze informatie gebruiken als benchmark of kompas om maatregelen te nemen of ter onderbouwing van hun acties.

Het lerarentekort is een complex probleem waar geen pasklare oplossing voor bestaat. Veel scholen hebben moeite om hun vacatures op te vullen. Om de sector te ondersteunen bij het maken van keuzes, zowel landelijk als regionaal, heeft het Arbeidsmarktplatform PO arbeidsmarktinformatie verzameld over de zes hoofdlijnen van de landelijke aanpak van het lerarentekort. Het gaat om:

  • In-, door- en uitstroom van de lerarenopleidingen
  • Zij-instroom bevorderen
  • Behoud van leraren
  • Stille reserve
  • Beloning en carrièreperspectief
  • Anders organiseren en innovatieve ideeën

In de analyses zijn kwantitatieve en kwalitatieve gegevens over de zes hoofdlijnen te vinden. Hoe staat het bijvoorbeeld met de instroom op de pabo? Maar ook: waarom kiezen studenten al dan niet voor de pabo en hoe tevreden zijn zij over hun opleiding?

Op  de site arbeidsmarktplatformpo.nl/aanpaklerarentekort kan in de mindmap op de verschillende hoofdlijnen geklikt worden. Elke hoofdlijn bestaat uit verschillende sublijnen met informatie.

Samenwerking in de regio

De arbeidsmarkt voor het onderwijs heeft een sterk regionaal karakter. Scholen kunnen individueel of in samenwerking acties ondernemen om lerarentekorten aan te pakken. Met de subsidieregeling Regionale aanpak personeelstekorten (RAP) wordt de regionale samenwerking tussen scholen, schoolbesturen, lerarenopleidingen en andere betrokkenen gestimuleerd.

Links

Gerelateerd nieuws