Arbeidsmarktbarometer PO: vacatures stijgen opnieuw

Het aantal openstaande vacatures in het primair onderwijs steeg in 2007/2008 opnieuw, zowel voor leerkrachten als directiefuncties. Dat blijkt uit de Arbeidsmarktbarometer Primair Onderwijs 2007/2008 van het ministerie van OCW.

Er is nog geen sprake van grote lerarentekorten in het primair onderwijs, maar de vraag zal de komende jaren waarschijnlijk verder toenemen door de uitstroom van ouder personeel en een daling van het aantal instromers in de lerarenopleidingen basisonderwijs. Ook voor directiepersoneel is de verwachting dat het tekort nog verder zal oplopen, zelfs wanneer de komende jaren meer leerkrachten zullen doorstromen naar directiefuncties. Met het actieplan Leerkracht van Nederland heeft het kabinet plannen opgesteld om onder andere het lerarentekort aan te pakken.

Meer informatie: www.onderwijsarbeidsmarktbarometer.nl

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.