Arbeidsmarktbarometer: directeurentekort loopt op, vooral in westen

In opdracht van het ministerie van OCW hebben Ecorys en ResearchNed de vacaturestromen voor directiepersoneel, onderwijzend en ondersteunend personeel in kaart gebracht voor het po, vo en mbo. De resultaten staan in de Arbeidsmarktbarometer 2008-2009. Het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO) analyseerde de resultaten: een krapper wordende arbeidsmarkt in het po met groeiende personeelstekorten vooral in de grote stedelijke gebieden.

Tegen de prognoses in laten de vacaturegegevens van 2008-2009 zien dat in het afgelopen jaar de arbeidsmarkt voor directie en leerkrachten in het primair onderwijs (po) krapper is geworden en in het voortgezet onderwijs (vo) voor het eerst in lange tijd ruimer dan de jaren ervoor. Wel is de spreiding van vacatures groter in het vo. De arbeidsmarkt voor directieleden is in beide sectoren het krapst. De cijfers laten echter wel duidelijke regionale verschillen zien. Randstedelijke gebieden (inclusief Almere) laten een veel krappere arbeidsmarkt zien in zowel po als vo dan niet-randstedelijke gebieden als het zuiden en noorden van Nederland. Vanaf het schooljaar 2005/2006 wijzen de vacaturecijfers al op een krapper wordende arbeidsmarkt voor directeuren in het po. Ten opzichte van de werkgelegenheid is het aantal ontstane vacatures in 2008/2009 weer gestegen (0,2 procent) ten opzichte van het voorgaande schooljaar. Bestuurders bestempelen 60 procent van de directievacatures als moeilijk vervulbaar. Meer dan een derde van de directievacatures staat langer dan een kwartaal open. Daarnaast valt op dat het aantal kandidaten voor een directievacature terugloopt. Regionaal is het gemiddeld aantal kandidaten in het westen met 4,2 beduidend lager dan in het zuiden met 11. Ook het percentage moeilijk vervulbare vacatures laat regionale verschillen zien. In het westen is dit percentage het hoogst met 72 procent en in het noorden het laagst met 42 procent.
Net als bij de directieleden stijgt ook bij de leerkrachten in het po de vacature-intensiteit van zowel de ontstane als de vervulde vacatures. Van de lerarenvacatures wordt driekwart aangemerkt als moeilijk vervulbaar. Bijna een op de vijf staat langer dan een kwartaal open. De kans op openstaande vacatures is het grootst in Almere en Utrecht en het kleinst in krimpregio´s als Groningen, Zeeland en Limburg. Daarnaast valt op dat de openstaande vacature-intensiteit in het speciaal onderwijs hoger is dan in het basisonderwijs.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.