Arbeidsinspectie gaat op in Inspectie SZW

Het is de bedoeling dat de drie diensten van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), te weten de Arbeidsinspectie, Inspectie Werk en Inkomen (IWI) en de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD), begin volgend jaar opgaan in de Inspectie SZW (in oprichting).

Dat meldden minister Kamp en staatssecretaris De Krom van SZW aan de Tweede Kamer. Bij deze mededeling was ook het Jaarplan 2012 gevoegd. Hierin staat dat de inspectie volgend jaar veel aandacht gaat besteden aan agressie en geweld tegen werknemers met publieke functies. Uitgangspunt voor de controles is een nieuw stappenplan voor een goed beleid tegen agressie. Volgens SZW kunnen organisaties via het internet zelf nagaan of hun aanpak hieraan voldoet en/of hoe ze die kunnen verbeteren. Ook de Arbocatalogus PO besteedt aandacht aan dit onderwerp. Verder gaat de inspectie in 2012 werkgevers controleren met onder andere stagiairs in dienst.

Links

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.