De Arbeidsinspectie is onlangs akkoord gegaan met het voorstel om de Arbocatalogus Primair Onderwijs uit te breiden.

De vakcentrales, waaronder de AVS, en de PO-Raad en hebben nieuwe onderwerpen aangedragen en voorgelegd aan de Arbeidsinspectie. Het gaat om de volgende items:

o agressie en geweld tegen personeel, discriminatie en sociale vaardigheid;
o fysieke belasting, gezond werken met digitale schoolborden en meubilair voor medewerkers;
o legionella-preventie;
o geluid;
o brandpreventie, speeltoestellen, bescherming van derden, positie van leerlingen;
o reanimeren en defi brilleren, stembelasting.

De Arbocatalogus PO is sinds 1 januari 2009 via de CAOPO van toepassing op alle werkgevers en werknemers in het primair onderwijs.

Meer informatie: http://www.arbocataloguspo.nl/

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Nieuwe versie servicedocument Covid-19 van OCW

  • Meerderheid ouders geen voorstander van extra coronamaatregelen

  • Inschrijving EU-schoolfruit geopend

  • Voldoende personeel grote zorg voor schoolleiders