Expertisecentrum Hybride docent heeft een web-app gelanceerd waarmee hoogopgeleiden inzicht krijgen in hoe zij hun huidige baan met het leraarschap kunnen combineren. Eerder onderzoek wees uit dat er in potentie 500.000 hoogopgeleiden lesgeven willen combineren met hun huidige baan, als dat mogelijk is.
 
Met de web-app wil het expertisecentrum concrete stappen zetten richting het oplossen van het lerarentekort en op de lange termijn het onderwijs helpen aan voldoende goede leraren. “Dagelijks krijgen wij vragen van high potentials die in het onderwijs willen werken, maar niet weten wat er mogelijk is en welke stappen zij kunnen zetten. Daardoor loopt het onderwijs op dit moment aanwas van gemotiveerde professionals mis”, aldus Kees van der Velden, initiatiefnemer van het expertisecentrum.
 
De web-app is gemaakt in navolging van de belangrijkste resultaten en inzichten van uitgebreid onderzoek in 2016 en 2017 naar de rol van hybride docenten in het Nederlandse onderwijs. Ruim 50.000 mensen combineren het leraarschap met een andere baan, voornamelijk vanwege de afwisseling en ontwikkelkansen.
 
Van der Velden: “De web-app geeft een beeld hoe een hybride carrière eruit kan zien. Daarnaast kun je informatie op maat ontvangen over bijvoorbeeld het halen van een lesbevoegdheid.” Het expertisecentrum heeft als doel dat alle 500.000 geïnteresseerden de app invullen.

Links

Gerelateerd nieuws