App-makers denken niet aan privacy kinderen

Makers van apps letten te weinig op de privacy van kinderen en gaan onzorgvuldig om met persoonsgegevens. Vier van de tien apps versturen gegevens onversleuteld en dus onveilig. Dat blijkt uit onderzoek van Mijn Kind Online, het kenniscentrum jeugd en media en onderdeel van Kennisnet.

Volgens het rapport ‘Kapers op de kust’ – onderdeel van een privacy-campagne van Mijn Kind Online en Kennisnet waarmee zij de aandacht vestigen op de privacyrisico’s die kinderen en jongeren lopen op internet – zijn ouders zich vaak nauwelijks bewust van de risico’s. Veel apps verzamelen en delen persoonlijke informatie, zoals naam- en adresgegevens en afbeeldingen van personen.

Mijn Kind Online testte met een speciaal programma welke datapakketjes apps als Instagram, WhatsApp en Snapchat, maar ook minder ‘verdachte’ apps als Maan Roos Vis, Okki’s gekkebekkenclub en MovieStarPlanet ná het downloaden versturen. Vier van de tien onderzochte apps bleken gegevens onversleuteld en dus onveilig te versturen. Versleuteling zorgt ervoor dat er ‘geheim taal’ verschijnt. 

Regels
Veel app-ontwikkelaars houden zich nauwelijks aan de juridische regels die er zijn. Een van de voorwaarden is bijvoorbeeld dat producenten toestemming moeten vragen voor het gebruiken van persoonsgegevens voordat de app informatie van een apparaat haalt of er informatie op plaatst (voorafgaand aan de installatie dus) en duidelijk moeten aangeven met welk doel gegevens worden gevraagd en gebruikt. Ook wordt in de beschrijving in de downloadstores zelden tot nooit over privacy gerept. Apps zijn bijna altijd te downloaden zonder dat de gebruiker een privacy-overeenkomst te lezen krijgt. Als er wel een link is naar de voorwaarden, zijn die vaak te moeilijk voor de doelgroep. Bij enkele apps die toestemming van de ouders vragen, is vaak onduidelijk wanneer en hoe ouders die toestemming moeten geven.

In het rapport vertelt Jacob Kohnstamm, voorzitter van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP), dat hij tijdens een bezoek aan Silicon Valley al constateerde dat app-ontwikkelaars vaak geen flauw benul hebben van privacy of de Europese opvattingen over de bescherming van persoonsgegevens. Hij gelooft niet dat het kwade opzet is. “Ze hebben er gewoon nooit over nagedacht,” aldus Kohnstamm.

Het onderzoek ‘Kapers op de kust. Over het kapen van persoonsgegevens door kinderapps’ is te downloaden op mijnkindonline.nl. 

Links

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.