Het ABP-bestuur heeft een besluit teruggedraaid waarin gewezen ambtenaren in een brief werd gemeld dat zij een aanvulling van het ABP op hun pensioen zouden kwijtraken. Die ambtenaren zouden, volgens de ABP-brief van februari, die aanvulling verliezen, omdat zij geen recht meer hadden op de zogeheten AOW-partnertoeslag. Het zou gaan om een aanvulling die kon oplopen tot honderden euro’s per maand.

Vanaf 2015 geldt al de regel dat de AOW-toeslag voor ambtenaren met een partner die geen of weinig inkomsten heeft, vervalt voor alle nieuwe AOW-gerechtigden geboren op of na 1 januari 1950. AOW-gerechtigden geboren vóór 1 januari 1950 houden het recht op een bestaande AOW-toeslag. Maar indien het recht op deze AOW-toeslag op of na 1 januari 2015 vervalt als gevolg van een structurele stijging van het inkomen van de partner, kan het niet meer herleven. In dat geval konden ambtenaren een beroep doen op bijlage K bij het ABP-Pensioenreglement, waarin een bepaling is opgenomen dat voor de (pensioen)tijd tot 1986 een aanvulling kan worden gegeven in geval de genoemde AOW-partnertoeslag komt te vervallen in verband met inkomsten van de partner. In februari heeft het ABP laten weten dat al gevolg van het vervallen van de AOW-partnertoeslag ook deze aanvulling uit bijlage K niet meer kon worden verstrekt.

Besluit teruggedraaid
Het ABP-bestuur heeft de bestaande tekst van het reglement nog eens onder de loep genomen en geoordeeld dat een andere uitleg ook mogelijk was. Na ampele afweging heeft het bestuur besloten om de uitbetaling van de aanvulling (bijlage K) alsnog te continueren.
 
Bonden versus overheidswerkgevers
De bonden, waaronder de AVS, waren altijd al van mening dat er geen reden was om de aanvulling te schrappen. De bonden zijn van mening dat het ABP een juist besluit heeft genomen: het ABP-bestuur steekt daarmee volgens het Ambtenarencentrum zijn nek uit en voorkomt grote financiële ellende in veel gezinnen. De overheidswerkgevers zijn echter tegen dit besluit: de voormalige werkgevers van de doelgroep doen er alles aan om te voorkomen dat mensen alsnog krijgen waar ze recht op hebben.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Reden voor alertheid, maar scholen kunnen open zonder nieuwe maatregelen

  • E-mailservice ‘Regelingen OCW’ gestopt per 1 augustus 2020

  • Wijzigingen onderzoekskaders inspectie

  • Nieuwe consultatie wetswijziging medezeggenschap scholen