De AOW-leeftijd gaat voor het eerst in vier jaar niet omhoog. Ook in 2023 mogen mensen met 67 jaar en drie maanden met pensioen. Dat heeft de ministerraad besloten op voorstel van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

Uit de laatste berekeningen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat de levensverwachting niet zo snel stijgt als voorzien. De AOW-leeftijd is daaraan gekoppeld. In november vorig jaar werd besloten dat de leeftijd waarop de AOW-uitkering ingaat in 2022 verhoogd wordt naar 67 jaar en 3 maanden. Voor 2023 blijft deze leeftijd dus gelijk omdat de levensverwachting achterblijft.

De overheid besluit elk jaar of de AOW-leeftijd voor over vijf jaar moeten worden verhoogd. Dit moet vijf jaar van tevoren gebeuren, zodat mensen tijdig worden geïnformeerd en maatregelen kunnen nemen als ze toch eerder willen stoppen met werken.

Het kabinet heeft in 2012 besloten de AOW-leeftijd in etappes te verhogen om de oudedagsvoorziening ook in de toekomst betaalbaar te houden. In 2018 wordt de AOW-leeftijd 66 jaar. In 2019, 2020 en 2021 komen daar elk jaar vier maanden bij. In 2021 wordt de AOW-leeftijd 67 jaar. Vanaf 2022 is de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. Die is vorig jaar oktober vastgesteld op 67 jaar en 3 maanden. En dat blijft ook in 2023 zo.

Op de site van Wijzer in Geldzaken zijn rekentools te vinden die laten zien op welke leeftijd je voor het eerst AOW krijgt.

Links

Gerelateerd nieuws