De AOW-leeftijd gaat vanaf 2016 versneld omhoog naar 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021 (zie tabel). De Tweede Kamer stemde onlangs met brede meerderheid in met het wetsvoorstel van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Ook wordt de overbruggingsregeling verlengd en verruimd. Aanvankelijk zou de huidige overbruggingsregeling in 2019 eindigen, maar dit wordt 2023. Bovendien wordt de regeling ook opengesteld voor mensen die tussen 1 januari 2013 en 1 juli 2015 met VUT of vroegpensioen zijn gegaan voor het AOW-gat dat door de versnelde verhoging ontstaat. De oorspronkelijke overbruggingsregeling gold alleen voor mensen die vóór 2013 met vervroegd pensioen waren gegaan.

Overbruggingsregeling
Om te voorkomen dat mensen die zich niet hebben kunnen voorbereiden op de verhoging van de AOW-leeftijd een al te grote inkomensterugval krijgen, is er een overbruggingsregeling. Deze regeling biedt mensen die geen of te weinig (gezamenlijk) inkomen hebben in de periode tussen 65 jaar en de verhoogde AOW-leeftijd ter overbrugging een uitkering op minimumniveau. Voor alleenstaanden is de inkomensgrens tot 200% van het wettelijk minimumloon (WML). Dat is een bruto maandbedrag van € 2971,20. Voor samenwonenden geldt een gezamenlijk inkomensgrens van 300% van het WML. Dat is een bruto maandbedrag van € 4456,80.

De overbruggingsregeling is hiermee voor een grotere groep mensen toegankelijk gemaakt. Dit is een belangrijke stap om de AOW als fatsoenlijke basisvoorziening te houden voor iedereen.

Verhoging AOW-leeftijd
De AOW-leeftijd wordt vanaf 2016 in stappen van 3 maanden verhoogd en vanaf 2018 in stappen van 4 maanden. Daarmee wordt de AOW-leeftijd 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021. Vanaf 2022 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. De verhoging vindt plaats volgens onderstaand  tijdspad.

Verhoging
in
Verhoging
in
maanden
AOW-leeftijd   Betreft
personen
geboren:
         
         
2013 1 65 + 1 maand   na 31 december 1947 en voor 1 december 1948
         
2014 1 65 + 2 maanden   na 30 november 1948 en voor 1 november 1949
         
2015 1 65 + 3 maanden   na 31 oktober 1949 en voor 1 oktober 1950
         
2016 3 65 + 6 maanden   na 30 september 1950 en voor 1 juli 1951
         
2017 3 65 + 9 maanden   na 30 juni 1951 en voor 1 april 1952
         
2018 3 66   na 31 maart 1952 en voor 1 januari 1953
         
2019 4 66 + 4 maanden   na 31 december 1952 en voor 1 september 1953
         
2020 4 66 + 8 maanden   na 31 augustus 1953 en voor 1 mei 1954
         
2021 4 67   na 30 april 1954 en voor 1 januari 1955

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Aanmelden Innovatietraject nieuwe schooljaar voor vo-scholen

  • Corona-protocol volledige heropening voortgezet onderwijs

  • Quarantaine na vakantie geen geldige reden voor schoolverzuim

  • Onderwijsraad: het onderwijs moet inclusiever