Het overgrote deel van de basisscholen voert nog geen bewust beloningsbeleid; 98,3 procent van de leerkrachten in het basisonderwijs zit nog in de laagste salarisschaal (LA). Dit blijkt uit onderzoek van het Onderwijsblad van de Algemene Onderwijsbond (AOb).

Slechts op 882 van de bijna 6.587 onderzochte basisscholen komen sommige leerkrachten (1 tot 45 procent) afhankelijk van hun rol op school door het beloningsbeleid in een hogere salarisschaal terecht. De AOb vindt dat verrassend, omdat besturen in 2001 hadden afgesproken om één op de tien leerkrachten in een hogere functie te benoemen. In totaal is in 2007 slechts 1,2 procent in de veel beter betalende schaal LB terecht gekomen en 0,5 procent in LC of anders. Tussen 2010 en 2014 moet in het kader van het convenant Leerkracht van Nederland ten minste 42 procent van de leerkrachten doorstromen naar een hogere salarisschaal. In de uitwerking van het convenant zijn afspraken gemaakt over het doorvoeren van deze veranderingen (functiemix). Scholen die dit nu al bewust doen zijn een zeldzaamheid. Bij het overgrote deel gaat het om toeval, volgens de scholen zelf. De hogere inschaling is dan bijvoorbeeld het gevolg van fusies met het speciaal onderwijs of een voormalig directeur die na een fusie weer voor de klas ging staan. Volgens eerder onderzoek van het Sectiebestuur Onderwijsarbeidsmarkt heeft 88 procent van de managers in het basisonderwijs nog geen idee hoe ze de functiemix moet aanpakken.

Meer informatie over het Beloningsonderzoek basisonderwijs van het Onderwijsblad staat op www.aob.nl

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Onderwijsraad: het onderwijs moet inclusiever

  • Monitor Hybride onderwijs: reflectie op afstandsonderwijs

  • Sterke schoolleiders belangrijk punt voor politieke verkiezingsprogramma’s

  • Vernieuwde Canon van Nederland gepresenteerd