Drie van de tien schoolbesturen in primair en voortgezet onderwijs maken de jaarrekening niet openbaar als daar om wordt gevraagd. Dat blijkt uit onderzoek van het Onderwijsblad van de Algemene Onderwijsbond (AOb). 

Schoolbesturen zijn verplicht om uiterlijk 1 juli hun jaarrekening in te leveren bij het ministerie van Onderwijs, dat de cijfers in de loop van januari in het jaar daarna online zet. De AOb vindt dat ‘nogal laat’ en wil dat schoolbesturen al veel eerder hun jaarrekening openbaar maken. Wettelijk zijn schoolbesturen dat niet verplicht, maar in de Richtlijn Jaarverslag Onderwijs staat wel dat ‘uiteraard iedere onderwijsinstelling ervoor zorgt dat jaarverslag en jaarrekening voor iedereen vlot toegankelijk is.’
 
In tegenstelling tot universiteiten, hogescholen en roc’s die vrijwel allemaal de jaarrekening direct online zetten, is dat voor het primair en voortgezet onderwijs allerminst vanzelfsprekend. Uit onderzoek van de AOb blijkt dat 32 procent van de ondervraagde schoolbesturen de jaarrekening online heeft staan. 39 procent verstrekte de jaarrekening pas op het moment dat daar expliciet om gevraagd werd.
 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws