Veel Antwerpse scholen hebben vacatures voor leerkrachten. Maar omdat het aanbod schaars is, heeft de stad besloten om Nederlandse leerkrachten te zoeken die de grens willen oversteken, meldt de Volkskrant.

Volgens de meest recente schattingen zal Antwerpen tegen 2020 bijna 3.500 vacatures in het onderwijs hebben. “Maar tegelijkertijd zullen er dan maar 1.800 leerlingen uitstromen uit de lerarenopleiding”, zegt Pieter Vissers, coördinator lerarentekort bij de stad Antwerpen in de krant. Vissers is vooral op zoek naar leerkrachten basisonderwijs.
Terwijl leerkrachten in België een schaars goed zijn, is het aan de Nederlandse kant van de grens net andersom. “Wij leveren elk jaar te veel leerkrachten af”, zegt Cally Bruschinski, hoofd van de lerarenopleiding aan de Avans-hogeschool in Breda in de Volkskrant. “Hoewel Antwerpen erg dichtbij is, zien onze studenten tot nu toe Vlaanderen niet als een optie. Koudwatervrees, denk ik. En ook: de landsgrens is toch meteen een culturele barrière.”
Nederlandse leerkrachten krijgen geen Frans in hun lerarenopleiding en zijn niet goed op de hoogte van de Belgische provincies. Vissers is daarom in overleg met enkele hogescholen in Nederland over hoe daar een mouw aan te passen is in de vorm van bijscholing. Qua salariëring wijst Vissers erop dat er fiscaal gunstige regimes voor grensarbeid zijn.

In de jaren negentig had Vlaanderen juist een overschot aan leerkrachten, terwijl Nederland vooral in de grote steden een tekort had. Er was toen een campagne om Vlaamse leerkrachten naar ons land te halen.

Door de vergrijzing zal de behoefte aan leerkrachten in Nederland op termijn weer sterk toenemen. Er zijn in ons land dan ook tal van initiatieven en mobiliteitstrajecten om (jonge) leerkrachten te behouden voor het moment dat er weer tekorten dreigen te ontstaan.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws