Anti-segregatiepilots werpen vruchten af; geen problemen met centrale aanmeldprocedure

Een centrale aanmeldprocedure voor basisscholen – gemeentelijk plaatsingsbeleid om segregatie tegen te gaan – hoeft geen negatieve gevolgen te hebben voor de keuzevrijheid van ouders. Dat blijkt uit een studie van onderzoeksbureau Regioplan, over door het ministerie van OCW ondersteunde anti-segregatiepilots in elf gemeenten.

Het gaat om verschillende pilots in het primair onderwijs. Zo hanteren de gemeenten Nijmegen en Deventer en enkele delen van Amsterdam een centrale aanmeldprocedure. In de praktijk blijkt dat zeker 95 procent van de kinderen een plaats krijgt op de school die de ouders wensen. Door zo´n regeling hebben ouders niet langer te maken met afzonderlijke aanmeldingseisen van scholen, maar kunnen ze hun kinderen op een vaste leeftijd aanmelden bij een centraal punt. Vervolgens wordt op één moment de plaatsing gedaan, zodat alle kinderen gelijke kansen krijgen om naar een school in de buurt te gaan. In Rotterdam worden `witte´ ouders gestimuleerd om hun kinderen gezamenlijk aan te melden op een `zwarte´ school in hun wijk. In Den Haag bestaat de zogenoemde scholencarrousel. Alle scholen in een wijk presenteren zich op één dag aan de ouders, die daardoor een beter beeld krijgen van het aanbod. De pilots blijken al resultaat te hebben. Het aantal kinderen dat in hun eigen wijk naar school gaat, neemt toe. In Nijmegen is dat nu 68 procent, terwijl dat vóór de pilot 57 procent was. In de tussenrapportage van Regioplan staat ook dat schoolbesturen in gemeenten waar pilots worden uitgevoerd, beter zicht hebben op het leerlingenaanbod. Dat is gunstig voor bijvoorbeeld de planning van nieuwbouw.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.