Anti-pestprogramma’s, werkdrukgelden, medische handelingen en salaris schoolleiders

AVS-voorzitter Petra van Haren reageerde op 24 mei in het Algemeen Dagblad en NOS Journaal op het onderzoek naar effectieve anti-pestprogramma’s van vijf Nederlandse universiteiten en het Trimbos Instituut, in opdracht van OCW en het NRO. Vier programma’s zouden er daadwerkelijk voor zorgen dat pesten wordt teruggedrongen. Van Haren: “Ik raad scholen aan niet te snel conclusies te trekken, een eigen afweging te maken en eigen pad te kiezen. Als in dit onderzoek geen effect bewezen wordt, wil niet zeggen dat een bepaald programma helemaal geen effect heeft.”

Trouw en het Algemeen Dagblad berichtten medio mei over de peiling onder AVS-leden waaruit onder andere blijkt dat sommige schoolbesturen zich tegen de afspraken in nog bemoeien met de besteding van de gelden uit het werkdrukakkoord, en deze soms niet besteden aan verlaging van de werkdruk in schoolteams. De AVS-voorzitter: “De afspraak is nadrukkelijk dat leraren, met hun schoolleider, over deze som geld beslissenDe afspraak is nadrukkelijk dat leraren, met hun schoolleider, over deze som geld beslissenDe afspraak is nadrukkelijk dat leraren, met hun schoolleider, over deze som geld beslissene afspraak is nadrukkelijk dat leerkrachten, met hun schoolleider, over deze som geld beslissen.” Dit soort misstanden kunnen worden gemeld via meldpunt@werkdrukpo.nl. Op dinsdag 22 mei stond het inperken van de besteding van werkdrukmiddelen door schoolbesturen ook op de agenda van het vragenuurtje in de Tweede Kamer. “Als de uitvoering van het akkoord niet volgens de regels gaat, moet de personeelsgeleding van de MR er niet mee instemmen”, antwoordde minister Slob op vragensteller Lisa Westerveld van GroenLinks. Maar hij is vooral trots, omdat het op de meeste scholen heel goed verloopt, meldt het AD. Uit de AVS-peiling onder schoolleiders blijkt namelijk ook dat op vrijwel alle scholen al plannen klaarliggen of binnenkort worden besproken.

Op 15 mei raadpleegde EditieNL Petra van Haren over het feit dat veel leerkrachten – terecht – weigeren medische handelingen uitvoeren bij kinderen met diabetes. “Dat mag nooit verplicht worden. Het heeft te maken met de aansprakelijkheid. Als er iets gebeurt, is het de verantwoordelijkheid van de school. En die ligt in eerste instantie niet bij school, maar bij de ouders. Een oplossing voor ouders is een ervaren leerkracht die dat wil als privépersoon aanstellen om medische handelingen bij hun kind te verrichten. Dat mag dan echter weer niet ten koste gaan van de zorg voor andere leerlingen.”

Het blad Schoolfacilities besteedde in de mei-editie aandacht aan de aanvullende claim van de AVS richting politiek voor salarisverbetering van schoolleiders in het primair onderwijs. De claim behelst ook tijd en ruimte voor onderwijsinnovatie.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.