Anti-pestmethode vermindert pestgedrag aanzienlijk

Op basisscholen waar structureel en systematisch aandacht besteed wordt aan pestgedrag, neemt zowel het aantal pestende als het aantal gepeste kinderen fors af. Op scholen die met de PRIMA anti-pestmethode werken, nam het aantal `daders´ in twee jaar tijd af met de helft, het aantal slachtoffers zelfs met tweederde.

Ruim één op de vijf kinderen is minstens twee keer per maand slachtoffer van pestgedrag. 8 procent van de kinderen erkent twee keer per maand andere kinderen te pesten. Centraal bij PRIMA (Proefimplementatie Antipestbeleid) staat dat scholen proactief en gedurende het hele schooljaar een anti-pestbeleid voeren. De methode richt zich daarbij op kinderen die gepest worden en op de kinderen die pesten. Bovendien wordt het pesten op school-, groeps- en individueel niveau aangepakt en worden de ouders erbij betrokken. De school krijgt intensieve begeleiding van de GGD of onderwijsbegeleidingsdienst. Kenmerkend voor PRIMA is dat de schoolleiding een permanent beleid voert op basis van heldere afspraken en regels voor leerlingen en leerkrachten. De methode bestaat uit een handleiding, lesmateriaal en een training voor leerlingen, scholen en begeleiders. PRIMA is gebaseerd op de aanpak die de Noorse psycholoog/ wetenschapper Dan Olweus heeft ontwikkeld en heeft eerder zijn succes bewezen in Noorwegen, Canada, Finland en België. Het onderzoek in Nederland is uitgevoerd onder 50 scholen, waarvan 24 met de zogenaamde PRIMA-methode werkten. Leerlingen uit groep 6, 7 en 8 werden twee jaar lang gevolgd.

Meer informatie over (het onderzoek naar) de PRIMAmethode: http://www.tno.nl/

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.