De gemeente Amsterdam geeft leraren in het vso ook een salaristoeslag. Mede dankzij de inzet van de autistische vso-scholier, voorvechter van gelijke rechten en kansen voor zorgleerlingen, en een motie van Kamerleden Kwint (SP) en Rog (CDA) krijgen vso-docenten in Amsterdam – net als po-leerkrachten – ook meer salaris.

Kamerleden Rog en Kwint stelden de achterstelling van de vso-docenten via een motie, mede opgesteld door Delsink, aan de kaak. De motie werd met ruime meerderheid aangenomen. De 17-jarige scholier drong er ook bij wethouder Moorman op aan om hier werk van te maken. Met als resultaat dat nu ook leraren in het voortgezet onderwijs de toeslag krijgen.

Volgens Delsink waren leraren in zijn onderwijssector zonder de salaristoeslag de laagst betaalde docenten van Amsterdam geweest, met grotere kans dat zij het vak sneller zouden verlaten. Hij geeft Amsterdam een compliment dat ze dit recht hebben gezet.

In juni maakte het kabinet bekend voor een periode van vier jaar 116 miljoen euro beschikbaar te stellen aan de vier grote steden en Almere (G5) om het lerarentekort te verminderen. De steden hebben de vrijheid om het geld naar eigen inzicht te besteden. Amsterdam koos ervoor alle leraren in het primair onderwijs een salaristoeslag te geven.

De 17-jarige Elijah Delsink van het Altra College Bleichrodt in Amsterdam kwam al eerder in het nieuws toen hij kamerleden mobiliseerde om vso-leerlingen op basis van hun schoolresultaten een diploma te geven.  Slob en de Kamer sloten uiteindelijk het compromis dat vso-eindexamenkandidaten meer voorbereidingstijd krijgen en dat zij slechts voor een deel examens hoeven te doen en vier extra herexamens krijgen. Delsink maakte nu aanhangig dat vso-docenten onder het convenant vallen van de gemeente Amsterdam om het beroep van leraar aantrekkelijker te maken. Hoewel deze docenten wel onder de cao voor het primair onderwijs vallen, ontvingen zij niet de salaristoeslag die leerkrachten in het primair onderwijs wel kregen.

Links

Gerelateerd nieuws