Amsterdamse leerkrachten op huisbezoek

Amsterdamse scholen blijken sterk gemotiveerd om vanaf volgend schooljaar de ouders van leerlingen in het eerste leerjaar thuis te bezoeken.

Maar liefst 70 scholen, 510 klassen, deden een beroep op de door de Amsterdamse wethouder van onderwijs Buyne beschikbaar gestelde subsidie hiervoor. De subsidie is eigenlijk slechts toereikend voor 315 klassen, maar de wethouder wil proberen ook de aanvraag van de overige klassen te honoreren.

Wethouder Buyne stelde begin februari van dit jaar 850.000 euro beschikbaar om mogelijke belemmeringen voor huisbezoeken door leerkrachten weg te nemen. “Een goed contact tussen leerkrachten en ouders is essentieel om kinderen op school en thuis goed te begeleiden. Het biedt de school mogelijkheden om kinderen beter te begrijpen en te helpen. Daarnaast blijkt dat ouders na een huisbezoek veel eerder en makkelijker contact opnemen met de school. Het belangrijkste probleem is vaak de gebrekkige tijd die leerkrachten hiervoor maar kunnen vrijmaken. Dat is helaas de reden dat dit soort huisbezoeken in het verleden ook zijn afgeschaft.”

De stimuleringsmaatregel is bedoeld voor het bezoeken van de ouders van leerlingen in het eerste leerjaar van het basis-, voortgezet en speciaal onderwijs. Per klas is 2.600 euro beschikbaar. Scholen kunnen zelf bepalen hoe zij het geld inzetten. Te denken valt aan een training voor leerkrachten, buskaarten of het inhuren van iemand anders die andere klussen van leerkrachten uit handen kan nemen.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.