De tweede en derde week van september staan voor 25 New Yorkers en Amsterdammers in het teken van de job swap: ze ruilen dan om beurten van baan. Alex Bakker, leerkracht en adjunct-directeur op de Amstelmeerschool in Amsterdam-Noord, doet mee aan dit project.

Bakker ruilt een week van baan met Michael Parrish, leerkracht op de Openbare Basisschool 89 (PS89) in New York. In New York bereiden ze samen het nieuwe schooljaar voor en geven ze les over de geschiedenis van New Amsterdam. In Amsterdam geeft Parrish onder meer Engelse les aan groep 8 en doet hij mee aan verschillende buitenschoolse activiteiten. Het is een kans om te leren over hun eigen beroep in een andere cultuur, om contacten te leggen en kennis uit te wisselen. Bakker is benieuwd naar de pedagogische methoden die in New York worden gebruikt, met name op het gebied van taalonderwijs. Bovendien hoopt hij een aantal goede ideeën op te doen voor de geplande nieuwbouw van zijn school. Op de school van Parrish staan diversiteit en integratie van verschillende leermethodes centraal. Lezen, schrijven en rekenen worden gekoppeld aan sociale vakken, zoals muziek, kunst, wetenschap en dans.

De banenruil is onderdeel van festiviteiten rond de viering van 400 jaar betrekkingen tussen Nederland en Amerika. Beide leerkrachten doen dagelijks verslag van hun ervaringen via hun eigen weblog op http://www.jobswap.org/.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Onderwijsraad: het onderwijs moet inclusiever

  • Monitor Hybride onderwijs: reflectie op afstandsonderwijs

  • Sterke schoolleiders belangrijk punt voor politieke verkiezingsprogramma’s

  • Vernieuwde Canon van Nederland gepresenteerd